Nogle af de tilskud vi har givet de seneste år:
 
Tilskud til Aktivitets område på Idrætspladsen 2018: 60.000,- 
 
Tilskud i form af Godteposer til Fjellebros Juletræssalg 2018: 1.100,-
 
Tilskud til U14/U15 drenges tur til Costa Brava Cup: 2.800,-
 
Tilskud til Gymnastikudvalget (til AIRTRACK): 6.500,-
 
Tilskud til Tennisudvalget (Klar/Parat/Tennis-start): 900,-
 

Tilskud

 
Hvem giver vi tilskud til?
 
KIF´s venner yder tilskud til lokale "unge" idrætsudøvere som Vennerne vurderer har behovet og glæde af tilskudet.
Vi støtter bredt i Kværkeby og omegn og glæder os over,
at vi kan være en del af dem der gør en "lille" forskel i lokalområdet.
KIF's Venner har mulighed for at yde tilskud og økonomisk støtte til børn & unge i Kværkeby Idrætsforening.
 
Det er vores opgave at indtjene midler, til at kunne give videre til ungdommen i Kværkeby.
 
Hvem kan ansøge om tilskud?
 
 * De forskellige udvalg i Kværkeby Idrætsforening. Ansøgningen skal være specifikt og til ungdommen.
 * Andre udvalg og/eller foreninger, som har et projekt eller en nyskabning i lokalområdet, som vil komme børn & unge i området til gode.
 
Hvordan ansøges der?
 
Skriv en mail formanden (Bo Justesen) og kassereren (Ditte Skriver)
Se under "Kontakt".
 
Hvad skal ansøgningen indeholde?
 
* Hvem ansøger.
* Hvad ansøges der om.
* Hvor meget ansøges der om.
* Et budget.
* Er der andre tilskudgivere til samme projekt/arrangement.
* Formålet med ansøgningen.
* Hvornår skal der senest gives svar tilbage/hvornår skal pengene bruges.
* Har man tidligere modtaget tilskud fra KIF's Venner / Hvis ja, hvornår/formål/beløb.
 
Afgørelse om tilsagn.
 
Det er hele bestyrelsen hos KIF's Venner, som afgør om tilskuddet gives. Det afgøres ved afstemning og ved flertal.
 
Svartid.
 
Påberegn lidt god tid, da det (som nævnt) lige skal drøftes i bestyrelsen, og der kan være lidt længere svartid omkring ferier o.l.
 Ansøg her:
(Hvis der skal vedhæftes filer (budget eller lign.) så send som alm. mail til:
formandkifsvenner@gmail.com 
samt til
ditteskriver@yahoo.dk)
kifs-venner.dk
Støtteforening for Kværkeby IF
kifs-venner.dk